รับตรวจเครน เลือกเจ้าไหนดีที่สุด ดูได้จากอะไร

0 Comments
รับ ตรวจ เครน

ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรโดยเฉพาะการปฏิบัติงานความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับ 1 เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรขนาดใหญ่ อย่างเช่น เครนหรือปั้นจั่นเป็นเครื่องจักรกลช่วยทุ่นแรงสามารถเคลื่อนย้ายหรือยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากหลายๆ ตันได้ และเพื่อความปลอดภัยจึงได้มีกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจปั้นจั่นตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจั่นและหม้อน้ำปี พ.ศ. 2564 ปัจจุบันมีผู้ให้บริการรับตรวจเครน รับตรวจปั้นจั่นมากมาย แต่จะเลือกเจ้าไหนดีที่สุด ดูได้จากอะไรนั้น เรามีคำตอบ

  • เชื่อถือได้ มีประสบการณ์

เลือกผู้ให้บริการรับตรวจเครนหรือตรวจปั้นจั่นที่เชื่อถือได้และมีประสบการณ์ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ นอกจากนั้นแล้วต้องดำเนินการโดยวิศวกรเครื่องกลมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้วยเช่นเดียวกัน

  • มีแผนที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

ก่อนตัดสินใจใช้บริการ ต้องพิจารณาด้วยว่าผู้ให้บริการรับตรวจเครนหรือตรวจปั้นจั่นมีแผนการซื้อที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณหรือไม่ เช่น รับตรวจ ปจ. 1 ปั้นจั่นอยู่กับที่ทุกชนิด รับตรวจ ปจ. 2 ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ เป็นต้น

  • อุปกรณ์มีมาตรฐาน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากลเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการสอบเทียบจาก มอก.

  • ขั้นตอนการตรวจสอบเครนที่ละเอียด มีมาตรฐาน

เลือกผู้ให้บริการรับตรวจเครนที่มีขั้นตอนการตรวจสอบเครนละเอียดและมีมาตรฐานตามที่กฎหมายได้กำหนด

  • ให้บริการทั่วประเทศ

เลือกผู้ให้บริการรับตรวจเครนหรือตรวจปั้นจั่นที่ให้บริการทั่วไทยทั้ง 77 จังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้อย่างครบครัน พร้อมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่ดีด้วย

  • ให้บริการครบครัน

เลือกผู้ให้บริการรับตรวจเครนที่ให้บริการครบครัน ตรวจรับรองและซ่อมบำรุงด้านวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมที่พักอาศัยทุกชนิด พร้อมออกรายงานการรับรองแนวทางในการแก้ไขวางแผนและซ่อมแซมได้อย่างตรงจุด ทำให้งบประมาณของลูกค้าไม่บานปลาย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเพื่อให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกก่อนเสมอ นอกจากจะต้องระมัดระวังที่ตัวผู้ปฏิบัติงานแล้ว ก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องจักรหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ สำหรับผู้ประกอบการหรือท่านไหนที่กำลังมองหาผู้ให้บริการรับตรวจเครนหรือรับตรวจปั้นจั่น แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกผู้ให้บริการเจ้าไหนดีและต้องพิจารณาจากอะไรทั้งหมดนี้หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับทุกคนได้ สามารถตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการรับตรวจเครนที่ดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามที่ข้อกฎหมายได้กำหนด

Leave a Reply

Your email address will not be published.