ทำไมต้องใช้เครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรมในโรงงาน

0 Comments
เครื่อง ดูด ความชื้น อุตสาหกรรม

ความชื้นเป็นหนึ่งในปัญหาที่สามารถสร้างความยากลำบากในการทำงานของพนักงานโรงงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากความชื้นที่มีอยู่ในอากาศนั้นมักจะก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อตัวของพนักงานเองและตัวของสินค้าต่าง ๆ ที่อาจจะเสียขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นเครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรมจึงได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ให้หมดไปโดยการดูดความชื้นที่มีอยู่ในอากาศภายในโรงงานต่าง ๆ ออกไปสู่ด้านนอก เพื่อให้ภายในโรงงานนั้นมีค่าความชื้นที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์และก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ความสำคัญของเครื่องดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดความชื้นที่มีอยู่ในอากาศอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของความชื้น ที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากกระบวนการผลิตต่าง ๆ แล้วปลดปล่อยไอระเหยต่าง ๆ เข้าสู่บรรยากาศภายในโรงงาน ซึ่งความชื้นเหล่านี้มักจะส่งผลอย่างแรกต่อตัวพนักงานเลยก็คือความเหนียวและเหนอะหนะภายในร่างกายของพนักงาน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานนั้นอาจจะลดน้อยลงเนื่องจากความไม่คล่องตัวและไม่สบายตัวในขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ความสำคัญของเครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรมก็คือจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทได้ทำการผลิตออกมา ยิ่งในอุตสาหกรรมทางด้าน อาหารและยานั้นยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องควบคุมปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอากาศให้อยู่ในค่าที่เหมาะสม เพราะความชื้นนั้นเมื่อสัมผัสกับอาหารเช่น ขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ ก็จะทำให้ความกรอบนั้นลดน้อยลง เกิดเป็นความนิ่มและเละขึ้น ส่งผลให้เกิดของเสียขึ้นภายในโรงงาน หรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมการผลิตยาก็เช่นเดียวกัน ที่ความชื้นนั้นจะส่งผลโดยตรงกับคุณสมบัติและอายุการเก็บรักษายาต่าง ๆ อย่างโดยตรง ซึ่งจะก่อให้เกิดการสูญเสียต้นทุนในการผลิตโดยเสียเปล่า อีกทั้งอุตสาหกรรมทางด้านอาหารและยานี้การนำสินค้าที่เสียมา Reverse Process ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย อีกทั้งคุณภาพภายหลังจากการแก้ไขก็มีประสิทธิภาพได้ไม่เท่าเดิม           นอกเหนือจากอุตสาหกรรมทางด้านอาหารและยานั้น ยังมีอีกหลาย ๆ อุตสาหกรรมอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่มีการทำงานในห้องปฏิบัติการ Clean Room ซึ่งเป็นห้องที่จะต้องควบคุมปริมาณฝุ่นและค่าความชื้นภายในอากาศ ทั้งนี้เนื่องจากความชื้นและฝุ่นนั้นอาจจะทำให้การใช้สารเคมีนั้นเกิดค่าที่ผิดเพี้ยนไปได้นั่นเอง นอกเหนือไปจากในโรงงานที่ผลิตสินค้านั้น คลังสินค้าก็ต้องมีการใช้งานเจ้าเครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรมตัวนี้ เพื่อเป็นการระบายความชื้นที่อาจจะทำให้สินค้าที่พร้อมจะส่งออกไปยังมือลูกค้านั้นเสียหายก่อนถึงที่หมาย ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยและลดความชื้นในอากาศก็มีแต่เจ้าเครื่องดูดความชื้นตัวนี้แล้วล่ะครับ โดยราคาต่อเครื่องนั้นก็สามารถเลือกซื้อและเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับบริษัทของเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพราะส่วนใหญ่แล้วมักมีทีมที่คอยให้คำปรึกษาถึงฟังก์ชันในการใช้งานเพื่อตอบโจทย์กับธุรกิจของตนเองมากที่สุด