ห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุ ที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม !

0 Comments
บิวท์อินห้องนอน

การบิวท์อินห้องนอนเป็นอีกห้องที่เราควรให้ความใส่ใจ ด้วยการออกแบบห้องนอนให้เหมาะกับแต่ละช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เพื่อให้ภายในห้องนอนให้รองรับการใช้งานให้เหมาะกับผู้สูงอายุได้อย่างเต็มที่ มีความมั่นใจและปลอดภัย ตั้งแต่เรื่องตำแหน่งห้องนอน ขนาดห้องที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกยิ่งขึ้น และยังสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้อีกด้วย การบิวท์อินห้องนอนผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกยิ่งขึ้น 1. การเลือกตำแหน่งห้องนอน ชั้นล่างของบ้าน ที่อยู่ในบริเวณที่สงบ มีความเป็นส่วนตัว และอากาศถ่ายเทได้สะดวก ได้รับแสงธรรมชาติเพื่อกระตุ้นให้เกิดความมีชีวิตชีวา สิ่งนี้จะช่วยให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย มีความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ แต่หากไม่มีห้องนอนส่วนตัวสำหรับผู้สูงอายุ อาจหาพื้นที่ในบ้านที่เหมาะสม เพื่อกั้นห้องเพิ่มเติมให้เป็นสัดส่วนได้เช่นกัน โดยแนะนำใช้ระบบผนังโครงเบา สามารถติดตั้งได้โดยง่าย รวดเร็ว และไม่เพิ่มภาระให้กับโครงสร้างบ้าน ด้วยรูปแบบการบิวท์อินห้องนอนให้สำหรับผู้สูงอายุเช่นนี้ซึ่งถือเป็นทำเลที่ดีที่สุด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้บันได นอกจากนี้ห้องนอนควรตั้งอยู่ใกล้กับห้องน้ำ เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านสามารถใช้ห้องน้ำได้ทุกเมื่อที่ต้องการ 2. การออกแบบสเปซภายในห้องอย่างดี เพราะทุกพื้นที่มีความสำคัญ และส่งผลกระทบอย่างมากต่อการอยู่อาศัยในระยะยาว จึงทำให้ภายในห้องควรบิวท์อินห้องนอนให้มีพื้นที่สำหรับทางเดินที่โล่งพอพอสำหรับผู้สูงอายุเดินได้อย่างสะดวก ไม่มีอะไรกีดขวางทางเดินหรืออาจเป็นอุปสรรคให้ผู้สูงอายุสะดุดหรือหกล้มได้ เพื่อลดความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้  3. ขนาดห้องที่เหมาะสม ห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุ 1 คน ควรบิวท์อินห้องนอนให้มีขนาดพื้นที่อย่างน้อย 8 ตารางเมตร โดยกว้างอย่างน้อย 2.5 เมตร สำหรับผู้สูงอายุ 2 คน ควรมีขนาดพื้นที่อย่างน้อย 16 […]